Wagner Automotiv

Firma Wagner Automotiv d.o.o. Gradačac je osnovan 2012. godine kao Joint Venture između firme TMD AGS d.o.o Gradačac i firme Wagner AG Waldstatt iz Švicarske.

Tradicija

Firma Wagner AG Waldstatt bavi se preko 50 godina livenjem aluminijuma pod visokim pritiskom, livenjem cinka, brizganjem plastike i kombinacijom tih tehnologija tj. proizvodnjom hibrida.

Misija

Biti pouzdan dobavljač aluminijumskih odlivaka za automobilsku industriju, industriju kućanskih aparata, rasvjete itd., kao i prepoznatljiv brend u ovoj grani metalne industrije.

livnica

masinska

mehanicka

alatnica

praskastofarbanje

upravljanjekvalitetom